Altres webs municipals

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

De 1931 a 1939

1931  Comissió de governació de l'Ajuntament.

1932  Comissió de governació de l'Ajuntament.

1933  Jacint Rius, prevere; i en nom de la Comissió de Governació de l’Ajuntament: Ferran Nutó, Jaume Ràfols, Joan Montsarro i Josep Pausas.

1934  Comissió de governació de l'Ajuntament.

1935  Mossèn Pere Coma, Antoni Gallemí, Pere Marimon, Josep M. Ros i Anton Coral, en representació del departament de Governació de l'Ajuntament.

1936 a 1938  No hi ha Festa Major.

1939  Mossèn Lluís Urpí, Domingo Olivella, Aureli Doroteo, Pere Mitjans i Francesc Garriga, en representació de la comissió de governació de l'Ajuntament.

Accessibilitat