Altres webs municipals

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Històric d'Administradors

La figura dels Administradors té el seu origen al segle XVIII. La primera administració, l'any 1700, tenia l'encàrrec de dependència de les relíquies de sant Fèlix, que un any abans havien arribat a la ciutat. Durant molts anys, la mateixa comunitat de preveres nomenava les persones que se'n farien càrrec, responsables dels aspectes de culte, organització i administració de les despeses. La celebració que es generava al voltant del 30 d'agost era de caire exclusivament religiós durant molts anys, fins que al 1776 es va demanar el nomenament de sant Fèlix màrtir com a patró de la Vila. Els Administradors es van encarregar a partir de llavors del que seria la Festa Major de Vilafranca, amb processons i actes majoritàriament religiosos, que poc a poc, van anar reforçant el seu caràcter popular. En aquesta etapa, l'equip d'Administradors el formen un mossèn i quatre vilafranquins, estructura que, amb algunes variacions, es mantè fins ben entrat el segle XX.

A finals del segle XIX, es crea l'Associació de Vilafranquins per a la celebració de la Festa Major, amb l'objectiu de recaptar persones que vulguin assumir la tasca d'administrador de la Festa Major, després que el 1888 la celebració només comptés amb actes religiosos. Durant els anys següents, els Administradors ho són en representació d'una entitat de Vilafranca: "la societat acceptava el càrrec com una distinció i nomenava administradors els membres de la seva directiva", segons recull el llibre L'abecedari de la Festa Major de Vilafranca del Penedès.

Els anys de la Segona República i la Guerra Civil posterior van ser inestables. La República va suposar la substitució dels Administradors per una Comissió de Governació municipal. El 1935 es va recuperar el format actual, però durant la Guerra Civil, es van aturar les celebracions.

Acostant-nos a la segona meitat del segle XX comencen a sovintejar els nomenaments d'Administradors provinents de determinats col·lectius professionals, per part de l'Ajuntament, que no representen cap entitat concreta. El nomenament directe per part de l'Ajuntament solventava els problemes de continuïtat d'aquest model organitzatiu de les festes patronals.

L'any 1971 desapareix la presència del mossèn a l'equip d'Administradors, encetant una nova etapa en que l'Ajuntament nomena tres vilafranquins -que el 1979 van ser quatre amb la incorporació de la primera dona, i més tard cinc persones-, per fer-se càrrec de l'administració de sant Fèlix i la Festa Major. Oficialment, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès delega l’organització de la Festa Major en els Administradors en un acord de Ple de l’11 de febrer de 1980.

A continuació podeu consultat el llistat dels equips d'Administradors de sant Fèlix dels quals es té constància des del 1700, un llistat recollit al llibre Abecedari de la Festa Major de Vilafranca del Penedès i que aquí hem dividit, segons les diferents etapes descrites. 

 

Accessibilitat