Altres webs municipals

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

De 1700 a 1776

1700  Mossèn Pellicer i mossèn Ferrer.

1702  Mossèn Pellicer  i mossèn Ferrer.

1703  Mossèn Pellicer  i mossèn Ferrer.

1746  Mossèn Joan Cafàs i Ramon de Molines, canonge.

1766  Mossèn Pere Colomer, Josep Francesc Nin, Pau Antoni Torrents, Pere Antoni Graells i Sebastià Rigual.

1774  Josep Antoni Olivella, Josef  Noger, Domingo Jover i Benito Dies.

1776  Mossèn Felip Tort, Estanislau Morgades, Josep Batlle, Pere Tarrada i Joan Pau Güell.

Accessibilitat