Altres webs municipals

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

De 1778 a 1886

1778  Josep Pujador, Josep Miró, Antoni Miret i Josep Marsal.

1779  Mossèn Josep Pometa, Pau Ràfols, Francesc Soler, Magí Via i Raimon Estalella.

1780  Francisco Pausas, Lluís Freixas, Josep Miró, Joan Bertran i Joan Rafecas.

1781  Mossèn Pere Joan Urgellés, Josep Janer i Ignasi Pedro.

1782  Josep Janer i Ignasi Pedro.

1783  Mossèn Joan Batlle, Manuel Barba, Jacint Maytone i Pere Roig.

1784  Mossèn Fèlix Carbonell, Josep Antoni Yanes, Bonaventura Vidal, Joan Alcover i Manuel Urgellés.

1785  Mossèn Agustí Soler, Vicenç Miró, Francisco Sastre, Francisco Batlle i Diego Ferrer.

1786  Mossèn Fèlix Carbonell, Joan Noguer, Fèlix Jover i Salvador Martorell.

1787  Mossèn Pau Font, Fèlix Carbonell, prevere; Vicenç Ferrer, Jaume Marsal i Josep Raventós.

1788  Mossèn Joan Ràfols, Josep Ravella, Lluís Blanch i Anton Cortadella.

1789  Miquel Torrents, Fèlix Olivella, Felip Capdevila i Josep Feliu.

1790  Mossèn Bonaventura Galceran, Francesc Vallès, Fèlix Abreu, Josep Martí i Jaume Sabater.

1791  Mossèn Francisco Vallès, Joan Àlvarez, Josep Ferrer i Fèlix Fages.

1792 Mossèn Josep Vila, Josep Ricart, Manuel Güell i Joan Baltà.

1793  Mossèn Pau Pometa, Lluís Freixas, Jacinto Garrigó, Narcís Escofet i Francisco Mainer.

1794  Pere Carbó, Josep Vallès, Salvador Via i Fèlix Vidal.

1795  Salvador Marrugat, Fèlix Miret, Joan Faura, Pelegrí Rosés i Pau Hicart.

1796  Tomàs Olivella, Joan Morgadas, Mariano Abella, Xever Balaguer i Carlos Sabater.

1797  Anton Rabentós, Josep Anton Sala, Josep Anton Noguer, Pau Tarrada i Francisco Mayner.

1798  Mossèn Josep Marrugat, Francisco de Paula Ferrer, Vicenç Mestres, Anton Esclassans i Francisco Sallent.

1800  Mossèn Fèlix Estalella, Bonaventura Garrigó, Josep Anton Graells i Ramon Estalella.

1801  Benet Casanoves, Josep Martí de Veces, Josep Coll, Tomàs Ribas i Silvestre Feliu.

1802  Joan Rodó, Manuel Macial, Mariano Gras, Fèlix Grases i Fèlix Güell.

1803  Pere Joan Vidal, Ramon de Tort, Josep Janer, Manuel Mestres i Isidro Mayner.

1804  Pere Albanell, Francisco Fort, Sebastià Guasch, Francisco Montserrat i Josep Rovira.

1805  Pau Martorell, Anton Buixó, Magí Morgades i Joan Cuyás.

1806 Josep Busquets, Anton Rius, Domingo Juver i Salvador Galtés.

1809  Esteve Subiranas, Joan Maria Ferret, Jaume Domingo, Magí Morgades i Jaume Alegret.

1810  Anton Urgellés, Jaume Domingo, Magí Morgades i Jaume Alegret.

1811 Josep Camps, Cayetano Sala, Francisco Barber, Joan Alcover i Joan Anton Miret.

1812  Mossèn Camps i altres.

1813 Fèlix Cases, Josep Rovira, Josep Clivillers, Pere Guach i Jaume Senabre.

1814  Mossèn Fèlix Cases, Fèlix Janer, Josep Clivillers, Pere Guasch i Jaume Sabater.

1815  Bernat Cases, Joan Perrot, Magí Morgades i Jaume Alegret.

1816  Manuel Cases, Pedro Valenciano, Josep Clivillers, Manuel Güell i Anton Valtà.

1817  Josep Vidal, Joan Olivella, Jaume Cavallol, Magí Morgades i Josep Martorell.

1818  Mossèn Magí Riera, Mariano Llorens, Pau Marrugat, Josep Torrents i Francisco Torrents.

1819  Mariano Seguí, Francesc de Paula Vallès, Francesc Sivella, Martí Sabater i Bonaventura Rovira.

1820 Llorenç Mora, Bernadí Juliachs, Francisco Torrentss i Fèlix Jover,

1821  Mossèn Pere Morgadas, Ramon Dias, Pau Miró, Fèlix Via i Francesc Galtés.

1822  Ignasi Corts, Jordi Miret, Pau Naudí, Francisco Montserrat i Anton Rius.

1823  Fèlix Miralda, Pau Marrugat, Anton Valtà, Magí Morgades i Fèlix Alegret.

1824  Mossèn Jaume Janer, Anton Janer, Ventura Junyent, Josep Cadevila i Pau Güell.

1825  Fèlix Giron, Miquel Putx, Benet Carbó, Joan Trius i Pau Mestre.

1826 Josep Ferrer, Francesch Batlle, Josep Baltà, Ramon Via i Josep Grau.

1827 Joan Riba, Emmanuel Olivella, Ramon Bruxedes, Jaume Martí i Jocundo Juliachs.

1828 Josep Castelltort, Jaume Nicasi, Ramon Blanch, Pere Guasch i Joan Cruset.

1829 Francisco Pezai, Pere Valenciano, Anton Baltà, Sever Balaguer i Jaume Sabater.

1830 Joan Paretas, Vicenç Mestres, Josep Alegret, Fèlix Via i Fèlix Pujol.

1831 Mossèn Joan Gili, Salvador Cases, Anton Miret, Joan Sivilla i Jaume Feliu.

1832 Francisco Capdevila, Miquel de Rialp, Francisco Isart, Ramon Graell i Fèlix Vidal.

1833 Vicenç Mañosas, Diego Santamaria, Joan Nogués, Fèlix Raventós i Pere Raull.

1835 Agustí Baltà, Ramon Àlvarez, Josep Molins, Martí Sabater i Anton Forment.

1836 Pau Albornà, Ramon Àlvarez, Honorat Grau, Joan Morgades i Anton Forment.

1837 Agustí Baltà, Anton Forment, Fèlix Pujol i Francesc Galtés.

1838 Josep Anton Solà, Francisco Ignasi, Fèlix Alegret, Francisco Naudi, Fèlix Pujol, Francisco Galtés i Anton Forment.

1839 Pau Gili, Bonaventura Abella, Fèlix Pujol, Anton Forment i Francisco Surroca.

1840 Mariano Seguí, Francisco Ignasi, Francisco Lleonart, Miquel Gili i Manuel Causaca.

1841 Pau Seguí, Pere Vinyals, Joan Mas, Silvestre Mata i Ramon Berch.

1842 Mossèn Anton Albornà, Ramon Coll, Martí Sabater, Joan Berch i Francesc Queraltó.

1843 Agustí Blanch, Josep Alcover, Martí Sabater, Joan Berch i Francisco Caraltó.

1844 Ignasi Gili, Pere Vinyals, Bartomeu Pujols, Ramon Parera i Jocundo  Durich.

1848 Manuel Mestres, Anton Vidal, Fèlix Alegret, Josep Giralt i Jaume Bertran.

1849 Manuel Mestres, Antoni Vidal, Fèlix Alegret, Josep Giralt i Jaume Bertran.

1850 Ramon Coll, Bartolomé Pujols, Fèlix Pujol i Miquel Batlle.

1855 Magí Bertran, Domingo Seguí, Isidro Mata, Joan Pau Mestre i Francisco Queraltó.

1856 Mariano Solide, Anton Claramunt, Ramon Parera, Ramon Parera ‘menor’ i Jocundo Claramunt.

1859 Josep Gatell.

1860 Josep Anton Bonet, religiós caputxí, Vicenç Dalmau, Fèlix Alujas, Ramon Graells i Xavier Roca.

1861 Mossèn Llorenç Seguí, Ramon Coll, Bartomeu Pujols, Antoni Inglada i Josep Alegret.

1862 Manuel Sala, José Mascaró, Antonio Icar i Josep Guasch.

1863 Ramon Coll, Antoni Inglada, Jaume Feliu.

1864 Mossèn Manuel Mestre, Magí Via, Josep Girona, Fèlix Via i Jaume Martí.

1865 Lluís Àlvarez, Francesc Llopart, Joan Raventós i Francesc Huguet.

1866 Mossèn Josep Nin i Lluís Àlvarez.

1868 Mossèn Joaquim Bonet, Joan Pau Bonet, Josep Berch, Pau Grases i Josep Pausas.

1870 Mossèn Josep Bonet, Pere Mata, Miquel Martinet i Josep Rosal.

1871 Mossèn Francesc Oliella, Pere Mata, Pelegrí Colomer, Martí Cortina i Domènec Juvé.

1872 Mossèn Joan Romeu.

1873 Mossèn Francesc Juvé, Joan Amich, Albert Moliner i Muci Galofré.

1874 Mossèn Magí Bertran, Joan Amich, Albert Moliner i Muci Galofré.

1876 Ignasi Gili, representat per mossèn Pere Garriga, Pau Aixelà, Josep Forment i Francesc Jover.

1877 Mossèn Mossèn Manuel Mestres, Josep Tarrada, Pere Mata, Pere Fuster i Pere Carbonell.

1879 Representants del Casino de la Unió, de l’Artesana i del Centre Agrícola del Penedès.

1882 Mossèn Cristofol Romagosa, Albert Balaguer, Carles Graells, Antoni Guasch i Pere Mas.

1884 Mossèn Francesc Olivella, Narcís Miret, Antoni Marcer, Josep Sellarès i Lluís Gabriel.

1885 Mossèn Joan Romeu, Pasqual Ventura, Manuel Freixedes, Josep Guasch i Carles Graells.

1886 Mossèn Francesc Jubert, Manuel Freixedes, Narciso Miret, Pere Mas i Jaume Totosaus.

Accessibilitat