Altres webs municipals

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

De 1889 a 1930

1889 Mossèn Antoni Fibla, Pere Mas, Manuel Freixedes, Lluís Trius i Narcís Miret.

1890 Mossèn Isidre Jané, Manuel Freixedes, Pere Mas. Jaume Mercader i Narcís Miret.

1891 Mossèn Josep Guasch, i vuit administradors més.

1892 Josep Planas,Josep Esteva, Josep Soler i Benet Ribas.

1893 Mossèn Àngel Garriga, Ramon Parera, Narcís Miret i Pere Mas.

1894 Mossèn Ignasi Raventós, Ramon Parera, Pere Mas, Pere Alegret i Narcís Miret.

1895 Ramon Parera, Pere Mas, Pere Alegret i Joan Masana.

1896 Mossèn Mossèn Francesc Oliella, Josep Planas, subdiaca, Josep Esteva, Francesc Soler i Josep Santacana.

1897 Antonio Gili.

1898 Mossèn Joan Badia, Mossèn Joaquim Inglada, Josep Alegret, Pau Benach, Joan Masana i Josep Esteva.

1899 Dimas Nolla, Joan Casas, Antoni Vinyals i Lluís Cuyàs,

1900 Mossèn Isidre Janer, Pere Inglada, Lluís Berger, Josep Sardà i Isidre Hill.

1901 Mossèn Antoni Poch, Manuel Ràfols, Ramon Cuyàs, Manuel Alayo i Miquel Escasany.

1902 Mossèn Josep Torra i junta directiva de la Joventut Catòlica.

1904 Josep Planas, prevere, Josep Claramunt, Antoni Gili, Jaume Trius i Josep Esteva.

1905  Mossèn Joan Costas, Josep Ros, Josep Pujol i Ramon Tomàs

1906  Mossèn Manuel Mateu, Antoni Huguet, Francesc de P. Bové, Manuel Romeu i Josep Mata

1907  Mossèn Pere Janer, Lluís Tey, Jaume Serra, Pau Boada, Josep Ros i Joan Boada      

1908  Mossèn Josep Rodon, Josep Claramunt, Eusebi Isart, Josep Esteva, Anton Gili i Francesc de P. Bové         

1909  Mossèn Josep Colomer, Josep Galofré, Ramon Sala, Amadeu Badia, Ricard Julià.

1910  Mossèn Josep Bolet i l'Associació Catòlica.

1912  Mossèn Jacint Rius, Antoni Figueres, Juli Santacana, Ramon Trabal i Pau Serdà

1913  Mossèn Albert Olivella, Francesc Junyent, Josep Via, Vicens Mestres i Salvador Queraltó.

1914  Mossèn Joaquin Inglada i la junta del Casal, presidida per Ramon Rius.

1915  Mossèn Isidre Janer, Joan Valls, Pere Rovira, Ramon Català i Lluís Ribas.

1916  Mossèn Josep Tona, Julià Ràfols, Pau Ayxalà i Jaume Ferrando, en representació de la Societat Hípica del Penedès.

1917  Mossèn Josep Planes, Antoni Massanell, Antoni Puig i Joan Tarrada.

1918  Mossèn Joan Costas, Josep Fàbregues, Joan Arnet i Francesc Garriga en representació del Futbol Club de Vilafranca.

1919  Mossèn Pere Janer, Melcior Baltà, Santiago Guitart i Joan Ventura.

1920  Mossèn Josep Rodon, Joan Alemany, Carles Vives i Josep Carreras en representació de l'Esbart Coral Catalunya Nova.

1921  Comissió de festes delegada per l'Ajuntament.

1922  Mossèn Jacint Rius, Manuel Echevarria, Ramon Roig i Josep Santacana.

1923  Mossèn Joan E. Casanovas, Josep Mestres, Josep Esteve i Romà Castell.

1924  Mossèn Pere Coma, Xavier Ribera, Narcís Guasch i Josep Ràfols.

1925  Mossèn Josep Maideu, Joan Canals, Albert Moliner i Josep Canals.

1926  Mossèn Joaquim Inglada, Josep Clariana, Francesc Teran, Jaume Valero i Antoni Mestres.

1927  Mossèn Josep Torra, Anton Gili, Anton Saumell i Ramon Guarro.

1928  Mossèn Josep Planes, Josep Esteva, Carles Berdier i Raimon Guasch.

1929  Mossèn Joan Costa, Antoni Font, Albert Moliner i Josep Carbonell, en representació de l'Associació de Caçadors del Penedès.

1930  Mossèn Pere Janer, Martí Rios, Francesc Graells, Vicent Cusiné i Joan Miró.

Accessibilitat