Altres webs municipals

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Consell de la Festa Major

El Consell de la Festa Major és un òrgan assessor i participatiu, en el que hi són representats tots els agents festius (balls, falcons, colles castelleres, músics, ex-administradors, expert en cultura popular i espectadors de la festa) i que s'encarrega d'assessorar l'Ajuntament de Vilafranca en tot el que fa referència a el vessant tradicional de la Festa Major. 

L’integren un total de 22 persones amb aquesta composició:

· 5 persones escollides pels balls
· 1 persona escollida per la Coordinadora de Grallers
· 1 persona escollida pels Falcons de Vilafranca
· 1 persona escollida pels Xicots de Vilafranca
· 1 persona escollida pels Castellers de Vilafranca
· 1 persona escollida per la Colla Jove dels Xiquets de Vilafranca
· 3 ex-administradors/es (de les 3 darreres)
· 1  Administrador/a de l’any
· 5 persones escollida per la resta de membres del Consell 
· President (regidor/a de Cultura)
· Secretaris (2 tècnics de Cultura)

Cada tres anys es renoven el 50% dels membres i l’any següent el 50% restant.
En aquest enllaç hi podreu trobar el llistat de membres actuals i anteriors del Consell de la Festa Major.

Funcions i funcionament                                                                                                                                                      

Entre les seves funcions hi ha la de vetllar pel compliment del Protocol de la Festa Major, assessorar l’Ajuntament en la gestió del patrimoni festiu o aportar  propostes de millora en relació al funcionament de la vessant tradicional de la festa.

Els acords del Consell sobre les propostes de modificació del Protocol de la Festa Major hauran de ser debatuts i ratificats en darrera instància pel Ple Municipal, mentre que les propostes que no impliquin una modificació, es podran executar d’acord amb el Servei de Cultura i havent informat prèviament a totes les parts implicades.

El Consell fa reunions plenàries de caràcter ordinari un cop al mes i, a banda, té diverses comissions de treball més reduïdes que desenvolupen temes més específics.

Accessibilitat