Altres webs municipals

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Fundació de la Festa Major

La Fundació de la Festa Major va ser creada l'any 2012, amb l'objectiu de primordial de desenvolupar la gestió econòmica de la festa, així com impulsar-ne la seva promoció i difusió. L’existència i les activitats de la Fundació són compatibles amb el sistema tradicional de nomenament cada any, per part de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de cinc persones administradores de la Festa Major.

La junta de la Fundació de la Festa Major està presidida per l'alcalde de Vilafranca del Penedès, i en forma part també el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. La resta de patrons hi són en representació dels grups municipals.

Patrons actuals de la Fundació de la Festa Major de Vilafranca

FranCisco Romero i Gamarra (President - Alcalde)
Miquel Medialdea i Guijo (Tinent d'Alcalde)
Aureli Ruiz i Milà 
Àngels Dalmau i Soler 
Sandra Castaño i Escofet 
Casildo Valladares i Sarria
Néstor Martínez i Crespo

Josep Cabré i Tugas

Accessibilitat