Altres webs municipals

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Comissió de la Festa Major dels Petits

Des de l'any 2006 hi ha una comissió voluntària, coordinada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament, que s'encarrega per delegació dels Administradors d'organitzar i coordinar totes les tasques derivades per preparar la Festa Major dels Petits: inscripcions, reunions amb els pares i mares, assaigs, posada en escena de la cercavila, etc. 

Aquest equip de treball -format per balladors, ex-balladors i altres voluntaris- ha fet un profund treball de reflexió per definir les pautes que actualment es segueixen per organitzar la Festa Major dels Petits i que responen a tres objectius bàsics: 
- procurar que l'acte sigui el més participatiu possible i que els infants puguin accedir al conjunt dels balls que hi tenen representació, donant més rellevància al fet que els nens i nenes ballin per damunt del ball en què ho facin; 
- facilitar la tasca dels balladors que fan els assaigs i dediquen part dels seu temps durant els mesos de juliol i agost per ensenyar les coreografies als infants; 
- i establir uns mínims de rigor i compromís envers la pròpia festa, els balladors que voluntàriament fan els assaigs i els altres nens i nenes del ball, així com als que estan en llista d'espera.