Altres webs municipals

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Reunions amb els pare/mares i assaigs

Un cop s'han fet les inscripcions, cada ball fa una reunió informativa pels pares/mares/tutors/tutores dels infants de la Festa Major dels Petits. En aquesta reunió els components dels balls informen dels dies d'assaigs i del vestuari i altres elements (panderos, panderetes, bastons, espardenyes, etc.) que han de portar els infants a la cercavila de la Festa Major dels Petits. Aquest material l'han d'aportar els pares/mares/tutors/tutores. 

La Comissió de la Festa Major dels Petits ha posat en funcionament un grup al facebook (Festa Major dels Petits) per facilitar que els pares i mares que així ho desitgin es puguin posar en contacte per intercanviar el vestuari de la Festa Major dels Petits. 

Després de les reunions de pares i mares, s'inicien els assaigs.

Per tal de participar a la cercavila de la Festa Major dels Petits no es podrà faltar a més de quatre assaigs. 

Accessibilitat