Altres webs municipals

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Comencen els treballs previs de la reforma i ampliació de la Casa de la Festa Major

Comencen els treballs previs de la reforma i ampliació de la Casa de la Festa Major

19 de febrer de 2018

Aquesta setmana s’inicien els treballs previs de les obres per la reforma i ampliació de l’edifici de la Casa de la Festa Major, situat a la plaça Vall del Castell. Aquests treballs inicials consistiran en el desmuntatge de la part interior de l’estació transformadora situada en l’edifici annex que serà enderrocat, i el desmuntatge d’instal•lacions existents.
L’edifici històric que acull actualment la Casa de la Festa Major està catalogat i el projecte de reforma i ampliació implica dos edificis més, ubicats als números 61 i 63 del carrer Muralla dels Vallets, que seran enderrocats.
Els treballs consistiran, en primer lloc, en la restauració de l’edifici històric, on s’intervé bàsicament per rehabilitar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats de connexió; i, en segon lloc, la construcció d’un edifici de nova planta al c/ Muralla dels Vallets, per ampliar la superfície i la dotació com equipament de l’actual museu. Els dos edificis es comunicaran mitjançant un pas en planta primera. L’edifici adjacent es projecta entre mitgeres, amb façana al c/ Muralla dels Vallets i format per una planta baixa i tres plantes superiors. 
La comunicació vertical de l’edifici es realitza mitjançant un nucli vertical format per l’escala i un ascensor que compleix accessibilitat i que comunica totes les plantes.
La planta baixa d’aquest nou edifici serà la planta d'accés des del c/ Muralla dels Vallets i on s'hi ubicaran la recepció, la botiga oberta, espai d’emmagatzematge i, amb accés separat des del mateix carrer, un espai de despatx i emmagatzematge.
La planta primera és un espai completament diàfan on es troba la sala d'exposicions permanents amb els elements de la Festa Major, que es l’espai més gran del museu unificant les plantes dels dos edificis a aquest nivell. També hi ha l’escala, l’ascensor i els serveis adaptats.
La planta segona és on s’hi ubicarà un espai polivalent que pot funcionar com a petit auditori, sala d’exposicions temporals, o espai per a actes de format mitjà, el qual es relaciona amb la nau catalogada a través d’una obertura balconada sobre el doble espai de la sala principal de l’edifici.
La planta tercera acull una sala única, pensada com a possible espai de tallers, activitats per nens o petites exposicions o actes. Des d’aquesta planta es veu la coberta de mercat i la seva llanterna i disposa de vistes sobre l’entorn proper de la ciutat. També apareixen espais de serveis per la sala.
La superfície construïda en planta baixa és de 131,00 m2, en planta primera i planta segona de 302,50 m2 cadascuna i en planta tercera de 90,80 m2. La superfície total de l’actuació es de 826,80 m2. 
La redacció del projecte ha estat realitzada per ARQUITECTURA GENÍS PLANELLES,  SLP, el projecte d’instal•lació ha estat realitzat per  KINEA MANAGEMENT, SLP, i l’adjudicatari d’aquesta obra és l’UTE INSTAL.LACIONS PARERA i CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL. 
El pressupost previst per a l’execució de les obres és de 735.377 euros. Es preveu un termini d’execució d’obra d’un any. Immediatament després s’iniciaran els treballs del projecte museístic.