Altres webs municipals

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

La Fundació de la Festa Major genera desgravacions per valor de 330.000€ en 8 anys de funcionament

11 de desembre de 2019

La Fundació de la Festa Major va ser creada l'any 2012, amb l'objectiu de ser un instrument per desenvolupar la gestió econòmica de la festa, així com impulsar-ne la seva promoció i difusió. L’existència i les activitats de la Fundació de la Festa Major són compatibles amb el sistema tradicional de nomenament cada any, per part de l’Ajuntament de Vilafranca, dels 5 Administradors, 5 persones encarregades de l’organització de la festa que arriba cada any a finals d’agost.

Els 5 Administradors també impulsen cada any la recaptació econòmica de la Festa Major, ja que més del 50% de la festa es finança amb donatius d’empreses i particulars. La resta es cobreix amb pressupost municipal. 

La Fundació de la Festa Major, entitat sense finalitats lucrativa, permet que les donacions privades puguin acollir-se als incentius fiscals que permet la llei en el cas de mecenatge. Les aportacions privades que es reben a la Fundació de la Festa Major gaudeixen de beneficis fiscals. 

Així, la desgravació dels donatius i/o aportacions de persones físiques queda fixada de la següent manera:

La deducció serà del 75% per a donatius de fins a 150€, i per a la resta, del 30%.
En el cas de donacions recurrents, a partir del tercer any, és a dir, si en els dos anys anteriors s’han fet donacions a favor de la Fundació de la Festa Major per un import igual o superior que els de l'exercici anterior en cada un dels exercicis, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció que excedeix de 150€ és del 35%.

En els darrers 4 anys, la tendència de donacions econòmiques a la Festa Major ha estat creixent, en una col•laboració que contribueix a l’organització de les jornades festamajorenques i, alhora, aporta beneficis fiscals per als autors dels donatius. La Festa Major rep el 100% dels euros recaptats i qui fa el donatiu pot desgravar-se un 75% en la seva declaració de la renda. És a dir, es fa un donatiu 100€, però al donant li costa 25€.

Com fer un donatiu a la Festa Major de Vilafranca
Abans del 31 de desembre és un bon moment per plantejar-se una col·laboració amb la Festa Major de Vilafranca com a mesura de planificació fiscal o d’estalvi fiscal més immediat. 

Per fer el vostre donatiu i col·laborar amb la Festa Major de Vilafranca teniu diferents opcions:

* Transferència bancària a alguna d’aquestes entitats:
Banc de Sabadell     ES16 0081 0046 1800 0177 1285
Caixabank                ES98 2100 0033 1302 0091 5633
* A través de l’aplicatiu de Caixabank que trobareu en aquest enllaç https://ja.cat/XuJdm
* I presencialment el cap de setmana del 21 i 22 de desembre, a la parada que els Administradors disposaran al recinte de la Fira del Gall.

Un cop fet el donatiu, i per rebre el certificat corresponent, serà imprescindible que envieu un correu electrònic a [email protected], adjuntant el comprovant del donatiu, nom complet, DNI i adreça fiscal.

Un donatiu de 50€ suposa un estalvi de 38€ en el moment de fer la declaració de la renda, però la FM de Vilafranca rebrà els 50€ íntegres. El 75% del donatiu retorna al donant via estalvi fiscal.

Pel que fa a les societats, podran descomptar a l’impost sobre Societats el 35% del donatiu fet, i si és un donant recurrent de 3 o més anys amb una aportació igual o superior a la d’exercicis anteriors, l’estalvi seria del 40%. Les empreses i societats també poden col•laborar amb la Festa Major mitjançant la contractació d’espais publicitaris, obtenint una factura de serveis rebuts deduïble a l’activitat.

L’estalvi fiscal global obtingut des que es va crear la Fundació de la Festa Major supera els 330.000 euros.

Accessibilitat