Altres webs municipals

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

De 1940 a 1970

1940  Mossèn Josep Maideu, Francesc Solé, Elies de la Guàrdia Vives i Domingo Montserrat.

1941  Mossèn Joan Guasch Planas, Joan Just Soler, Norbert Ventosa Quinquer i Miquel Torres Carbó, en representació del Sindicat d'Exportadors de Vins.

1942  Mossèn Joan Vinyeta Romeu, Lluís M. Güell Cortina, Manuel Mestre Sala i Lluís G. Mestre Comella.

1943  Mossèn Lluís Via Boada, Ricard Barqué Arnaldo, Josep Maria Guardiet Fabra i Josep Maria Insenser Arnet en representació del Frente de Juventudes.

1944  Mossèn Pere Coma Cinca, Josep Miralles Ribot, Josep Brugal Fortuny i Fèlix Casanova Solà, en representació d'Acció Catòlica.

1945  Mossèn Josep Maideu Auguet, Josep Oriol Rossell Almirall, Josep Galofré Tomàs i Antoni Figueras Totosaus.

1946  Mossèn Josep Guasch Planes, Manuel Via Prats, Antoni Saumell Gili i Ramon Pausas Comella.

1947  Mossèn Joan Vinyeta Romeu, Antoni Puig Florit, Salvador Valls Valls i Josep Colomer Costa, en representació de la Unió Cinegètica.

1948  Mossèn Joan Batlles Alerm, Pau Cerdà Rovira (que era aleshores l'alcalde), Antoni Güell i Norbert Ventosa Quinquer, en representació del Museu.

1949  Mossèn Pere Coma Cinca, Josep Torres Pons, Antoni Portell Fernández de la Hera i Joan Martí Valls, en representació de la Creu Roja.

1950  Mossèn Josep Maideu Auguet, Jaume Alayo Carbó, Jaume Quer Perlas i Josep Vallès Vivó, en representació del Club de Futbol Vilafranca.

1951  Mossèn Joan Vinyeta Romeu, Josep Baltà Elias, Blai Albareda Baltà i Josep Martí Bertran.

1952  Mossèn Pere Coma Cinca, Joan Gusi Balaguer, Josep Freixedas Britlles i Cristòfor Cuadras Bertran.

1953  Mossèn Josep Maideu Auguet, Manuel Guilamany Poch, Roman Castell Mestre i Lluís Mestre Comella, en representació del Comitè Executiu de la II Fira del Vi.

1954  Mossèn Josep Maria Juncà Ramon i els tinents d'alcalde de l'Ajuntament Mateu Ràfols Muset, Antoni Mas Valls i Genís Rovira Cañas.

1955  Mossèn Salvador Pou Sabé, Fèlix Cusiné Martí, Ramon Cusiné Martí i Josep Colomer Costa.

1956  Mossèn Josep Maria de Lara Camprodon, Santiago Alayo Girona, Josep Baqués Parellada i Josep Maria Rosell Vinyals.

1957  Mossèn Joan Vinyeta Romeu, Francesc Biosca Jordà, Antoni Ribas Martí i Jaume Sauleda Roca.

1958  Mossèn Josep Maria Colomé Torrents, Daniel Pich Giralt, Ramon Font Batlle i Tomàs Puig Guasch.

1959  Mossèn Josep Maideu Auguet, Josep Esteva Romagosa, Joan Trius Baltà i Lluís Melo Garcia.

1960  Mossèn Antoni Verdura Roger, Jordi Delriu Arnan, Antoni i Josep Marcé Arnet.

1961  Mossèn Joan Vinyeta Romeu, Fèlix Cusiné Via, Joan Jané Arrufat i Joan Monsarro Rafecas.

1962  Mossèn Josep Maria Juan-Torres Lana, Joan Josep Tetas Balaguer, Isidre Rosés Segura i Joan Martí Vallès.

1963  Mossèn Ferran Bueno Ferrer, Alfons Chulvi Revoltós, Fèlix Sabaté Güell i Joan Cortadella Marimon.

1964  Mossèn Josep Maideu Auguet, Francesc Viarnés Cortada, Nemesi Pascual Mestre i Joan Pedrerol Güell.

1965  Mossèn Joan Vinyeta Romeu, Joan Bages Tomàs, Lluis M. Escudé Sogas i Josep Morató Rovirosa.

1966  Mossèn Ferran Bueno Ferrer, Josep, Pere i Joan Anton Martí Soler.

1967  Mossèn Josep Maideu Auguet, Ramon Gusi Bernadó, Joan Giralt Simó i Joan Anton Giralt Estrada.

1968  Mossèn Josep Maideu Auguet, Joan Sol Rovira, Lluís Solsona Llorens i Joan Surià Ferrer.

1969  Mossèn Josep Maideu Auguet, Ignasi Lluís Seguí Müller, Josep Maria Bosch Miret i Francesc Freixedas Bové.

1970  Mossèn Josep Maideu Auguet, Josep Pascual Vivó, Eudald Besolí Freixedas i Max Miret Voisin.

Accessibilitat